Menu
Alışveriş Sepeti

Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası

Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
Yeni
Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası

ÜRÜN TANIMI
Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtası haline dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen, su bazlı, siyah renkli, akrilik emülsiyon esaslı dekoratif bir iç cephe boyasıdır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu, alçılı, MDF, alçıpan ve eski boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilir.
UYGULAMA
Ürün kullanıma hazırdır. Kullanılmadan önce homojen hale gelinceye kadar düşük devirde karıştırılmalıdır. Uygulamanın en az iki kat halinde rulo ve fırça yardımı ile yapılması önerilir. Uygulamadan önce yüzeyler; Saten Alçılı Yüzeyler: Zımparalanıp tozu alındıktan sonra Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar ile astarlanmalıdır. Macunlu Yüzeyler: Zımparalanıp tozu alındıktan sonra Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı ile astarlanmalıdır. Eski Boyalı Yüzeyler: Yüzeyler Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı ile astarlanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir ve benzeri boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygun astar işlemine geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Zımpara yapılmadan ve Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı veya Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı ile astarlanmadan yapılan uygulamalarda aderans zafiyeti yaşanabilmektedir. İlk defa uygulanacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı veya Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar kullanıldığında, astar yüzey tarafından emilemeyeceğinden, astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturmaktadır. Oluşan bu camımsı yüzey üzerinde son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek eski sıvalı yüzeylerde Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar ile tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. Eski boyalı su bazlı silikon katkılı ve solvent bazlı boyalı yüzeyler üzerine, son kat boya ile ilgili uygun astar işlemine geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapılması unutulmamalıdır. Zımpara yapılmadan ve Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı veya Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı ile astarlanmadan yapılan uygulamalarda aderans zafiyeti yaşanabilmektedir. Kireç üzerine direk uygulama yapılmamalıdır. Kireç tabakası tel fırça veya spiral motor gibi mekanik yöntemlerle mümkün olduğu kadar temizlenmeli ve yüzeydeki tozlar alındıktan sonra, Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip emici yüzeylerde, pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir. Not: Nippon Paint Chalky üzerinde kullanılan tebeşir tahta silgisi ile silinmelidir. Yüzeyi tamamen temizlemek için hafif nemli bezle çok bastırmadan silme işlemi uygulanmalıdır. Yüzeyi temizlemek için hazır ıslak mendiller veya yüksek alkollü ıslak mendiller kullanılmamalıdır. İlk uygulama sonrası temizleme işlemi sırasında bir miktar beze gelme görülebilir, bu zamanla azalacaktır, boya performansı kaybı ile ilgili değildir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda maksimum %5 su ile inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma Kuruması : 10-15 dakika Katlar Arası Kuruması: 4-6 saat Son Kuruma: 24 saat (sıcaklık ve neme bağlı olarak kurumalar değişebilir)
SARFİYAT
Tek katta yüzeye bağlı olarak 50-80 ml/m² arasındadır
DEPOLAMA
Serin ve kuru yerde 2 yıl boyunca saklanabilir.
AMBALAJ
2.5 L
TEHLİKE TANIMI
Xi Tahriş edicidir.
ZARARLILIK İFADESİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADESİ
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Nippon Paint Chalky Kara Tahta Boyası
199,00TL
  • Stok Adedi: 10
  • Model: NİP-BLCK01